• Dobrovoľníctvo

    • INFOBOD Centrum dobrovoľníctva

     Subjekty tretieho sektora

     Evidencia dobrovoľníckej činnosti v okrese Žiar nad Hronom za rok 2018

     Databáza dobrovoľníckych ponúk

     Dobrokarta

     Čo je dobrovoľníctvo

     Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011). Vo všeobecnosti dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

     Ako dobrovoľníci sa môžete podieľať na:

     dobrovoľníckych aktivitách, t.j. rôznych nepravidelných aktivitách ľudí pre rôzne organizácie na základe ústnej dohody, dobrovoľníckej službe v zmysle formalizovanej aktivity s jasným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou, legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo písomnej dohody, dobrovoľnej svojpomoci, t.j. vzájomnej pomoci medzi susedmi, skupinami detí a mládeže a záujmovými skupinami, ktorá sa odohráva na báze vzájomnej dohody mimo organizácie.

     „Dobrovoľníčiť“ sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť ľuďom vo svojom okolí, a to samostatne, napr. pomôcť s nákupom chorej susedke, upratať na ulici alebo v parku. Každý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby uskutočnil určitú dobrovoľnícku činnosť, záleží však na tom, nakoľko a ako sa chce určitej službe venovať. Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám alebo školám a cirkvám.

     Dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať: na Slovensku zapojením sa do práce rôznych organizácií, v zahraničí prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby, UN Volunteers, pripravovaného mechanizmu vysielania dobrovoľníkov do menej rozvinutých krajín, a/alebo zapojením sa do individuálnych programov neziskových organizácií (INEX, Savio, eRko, GLEN, Človek v ohrození, AIESEC a pod.)

     (prebraté zo stránky o dobrovoľníctve)

  • Kontakty

   • Centrum voľného času
   • cvczh@cvczh.edu.sk
   • +421 905 295 556 +421 45 6733 348
   • Ul. M. R.Štefánika č. 17 965 01 Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom Slovakia
   • 37831411
   • 2021646847
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje