• Mám svojich starkých veľmi rád 2021

     • Prijmite pozvanie do virtuálnej galérie víťazných prác súťaže "Mám svojich starkých veľmi rád".

      Do výtvarnej časti súťaže sa zapojilo10 základných škôl z nášho okresu. Porota vyberala zo 150 prác. 109 ich bolo z I. stupňa a 41 z II. stupňa ZŠ. Tvorba žiakov bola pestrá a vybrať víťazov nebolo vôbec ľahké. Hodnotilo sa nielen prevedenie, ale aj príbeh, nápad a originálnosť.

      V albume nájdete 1., 2.,3. miesta a čestné uznania oboch kategórií. Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a ich ochotným pani učiteľkám a vychovávateľkám.

      Do literárnej súťaže sa zapojilo 9 základných škôl z okresu Žiar nad Hronom. Prihlásených bolo 114 prác žiakov.  Do kategórie poézia bolo prihlásených 65 prác, z toho 36 prác z I. stupňa a 29 prác z II. stupňa ZŠ. Do kategórie próza bolo prihlásených 49 prác, z toho 13 prác z I. stupňa a 36 prác z II. stupňa ZŠ. 

      Vo Vyhodnotení nájdete umiestnenia žiakov literárnej aj výtvarnej časti súťaže.

       Vyhodnotenie_MSSVR_2021_inicialy.pdf

     • Informovanie o karanténe

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste nás HNEĎ informovali emailom na zamestnanci@cvczh.edu.sk alebo telefonicky na 0905 295 556  ak je trieda, ktorú navštevuje Vaše dieťa v KARANTÉNE. Ďakujeme. 

      Od 18.10.2021 prechádzame do bordovej farby. Naša činnosť pokračuje naďalej s menšími obmedzeniami. V prílohe nájdete pokyny k prevádzke CVČ.

   • Kontakty

    • Centrum voľného času
    • cvczh@cvczh.edu.sk
    • +421 905 295 556 +421 45 6733 348
    • Ul. M. R.Štefánika č. 17 965 01 Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom Slovakia
    • 37831411
    • 2021646847
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje