• Valentínsky Strom lásky v CVČ

     • Počas predchádzajúceho týždňa si deti z krúžkov pripravili milé odkazy pre svojich kamarátov, súrodencov alebo rodičov. Skrátka pre všetkých, ktorých majú radi. Z týchto odkazov sme vytvorili Strom lásky, ktorý zdobí naše priestory. Nájdete tam aj srdiečko s odkazom pre vás? 

     • Jarný tábor 2022

     • Pokyny a podmienky pre prihlásenie dieťaťa na prázdninovú činnosť:
      Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov môžu zúčastňovať na činnosti CVČ avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP – očkovaný, testovaný, prekonaný alebo s Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.

      Poverená osoba riaditeľkou CVČ (vedúci táborovej činnosti) je povinná pred začatím činnosti jarného tábora vykonať ranný filter, skontrolovať telesnú teplotu dieťaťa, režim OTP a prevzatie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťaťa.

      Aj napriek  poskytnutým  potvrdeniam,  žiadne dieťa s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.

      Pokiaľ sa počas činnosti prejavia niektoré z uvedených príznakov, bude umiestnené v izolačnej miestnosti a zároveň bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa.

   • Kontakty

    • Centrum voľného času
    • cvczh@cvczh.edu.sk
    • +421 905 295 556 +421 45 6733 348
    • Ul. M. R.Štefánika č. 17 965 01 Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom Slovakia
    • 37831411
    • 2021646847
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje