• Stretnutie Mestského žiackeho parlamentu

     • 21.3.2022 sa v CVČ uskutočnilo stretnutie Mestského žiackeho parlamentu za prítomnosti zástupcov všetkých žiarskych základných škôl a osemročného gymnázia. Tešíme sa na spoluprácu.

     • Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín

     • 25.3.2022 sa v priestoroch CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. So svojím prednesom sa predstavilo 48 detí zo štyroch základných škôl v Žiari nad Hronom a dvoch základných škôl z Kremnice. Všetkým Vám ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. 

      Víťazi postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2022 v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.

   • Kontakty

    • Centrum voľného času
    • cvczh@cvczh.edu.sk
    • +421 905 295 556 +421 45 6733 348
    • Ul. M. R.Štefánika č. 17 965 01 Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom Slovakia
    • 37831411
    • 2021646847
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje